?>

יום השנה: יום חמישי, כ"ה חשון התשפ"ד, 9.11.2023

יום הפטירה: יום חמישי, כ"ה חשון התש"ס, 4.11.1999