?>

יום השנה: יום רביעי, כ' סיון התשפ"ד, 26.6.2024

יום הפטירה: יום שישי, כ' סיון התשס"ו, 16.6.2006