?>

יום השנה: יום ראשון, ז' אדר ב' התשפ"ד, 17.3.2024

יום הפטירה: יום ראשון, ז' אדר ב' התש"ל, 15.3.1970