זמני השבת

שבת פרשת וירא

  שבת פרשת כניסת השבת יציאת השבת לך לך   1617 1718       7:15    שחרית   8:15   שיעור של קובי נדל    9:00   מניין מרכזי   10:30   תפילת ילדים ע"י איריס פולק לרפואת ג 'ינה בת פנינה ולעילוי נשמת יהודה לאונה בן ג' ינה         שיעור לילדים  אריה וידיסלבסקי […]

שבת פרשת לך לך

  שבת פרשת כניסת השבת יציאת השבת לך לך   1621 1721       7:15    שחרית   8:15   שיעור של קובי נדל    9:00   מניין מרכזי   10:30   תפילת ילדים ע"י איריס פולק לרפואת ג 'ינה בת פנינה ולעילוי נשמת יהודה לאונה בן ג' ינה       קידוש של משפחת גוילי  לכבוד […]

שבת פרשת נח

  שבת פרשת כניסת השבת יציאת השבת נח  1626 1725       7:15    שחרית   8:15   שיעור של קובי נדל    9:00   מניין מרכזי   10:30   תפילת ילדים ע"י איריס פולק לרפואת ג 'ינה בת פנינה ולעילוי נשמת יהודה לאונה בן ג' ינה       קידושא רבה של משפחת שוורץ  לכבוד […]

שבת פרשת בראשית

  שבת פרשת כניסת השבת יציאת השבת בראשית  1732 1831       7:15    שחרית   8:15   שיעור של קובי נדל    9:00   מניין מרכזי   10:30   תפילת ילדים ע"י איריס פולק לרפואת ג 'ינה בת פנינה ולעילוי נשמת יהודה לאונה בן ג' ינה         שיעור לילדים  גיל כרמלי  דף […]

שבת חול המועד סוכות

  שבת  כניסת השבת יציאת השבת חוהמ"ס 1740 1837       7:15    שחרית   8:15   שיעור של קובי נדל    9:00   מניין מרכזי   10:30   תפילת ילדים ע"י איריס פולק לרפואת ג 'ינה בת פנינה ולעילוי נשמת יהודה לאונה בן ג' ינה         שיעור לילדים   דף יומי  בסוכה […]

שבת פרשת האזינו

  שבת פרשת כניסת השבת יציאת השבת האזינו  1745 1847       7:15    שחרית   8:15   שיעור של קובי נדל    9:00   מניין מרכזי   10:30   תפילת ילדים ע"י איריס פולק לרפואת ג 'ינה בת פנינה ולעילוי נשמת יהודה לאונה בן ג' ינה         שיעור לילדים נעם איתן  דף […]

שבת פרשת וילך

  שבת פרשת כניסת השבת יציאת השבת וילך  1756 1853       7:15    שחרית   8:15   שיעור של קובי נדל    9:00   מניין מרכזי   10:30   תפילת ילדים ע"י איריס פולק לרפואת ג 'ינה בת פנינה ולעילוי נשמת יהודה לאונה בן ג' ינה         שיעור לילדים אבי שדמי דף יומי […]

שבת פרשת נצבים

  שבת פרשת כניסת השבת יציאת השבת נצבים  1804 1902       7:15    שחרית   8:15   שיעור של קובי נדל    9:00   מניין מרכזי   10:30   תפילת ילדים ע"י איריס פולק לרפואת ג 'ינה בת פנינה ולעילוי נשמת יהודה לאונה בן ג' ינה       קידושא רבא שבת בר מצווה של עידן […]

שבת פרשת כי תבוא

  שבת פרשת כניסת השבת יציאת השבת כי תבוא 1814 1911       7:15    שחרית   8:15   שיעור של קובי נדל    9:00   מניין מרכזי   10:30   תפילת ילדים ע"י איריס פולק לרפואת ג 'ינה בת פנינה ולעילוי נשמת יהודה לאונה בן ג' ינה       קידושא רבא שבת כי תבוא […]

שבת פרשת כי תצא

  שבת פרשת כניסת השבת יציאת השבת כי תצא 1823 1920       7:15    שחרית   8:15   שיעור של קובי נדל    9:00   מניין מרכזי   10:30   תפילת ילדים ע"י איריס פולק לרפואת ג 'ינה בת פנינה ולעילוי נשמת יהודה לאונה בן ג' ינה       שיעור לילדים נעם איתן דף יומי […]