מכתב תודה מקהילת אברהם יגל

https://phs.org.il/wp-admin/upload.php?item=2218