שמחת תורה תש"פ

שחרית 830 הקפות קריאת התורה חתנים יזכור מוסף תפילת הגשם קידושא רבה של בית הכנסת