יום כיפור -לוח זמנים

לוח זמנים יום כיפור ערב יום הכיפורים 14.00 מנחה 18.06הדלקת נרות ותחילת הצום 18.20 כל נדרי קבלת שבת וערבית יום הכיפורים 8:00 שחרית ומוסף 16.50 מנחה 18.00נעילה 19.03 סיום  הצום, ערבית וברכת לבנה בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה ושיתקבלו כל תפילותינו ברצון. השנה היו בקשות למניין בהיכל של כ210 נשים וילדות מחברות הקהילה ועוד […]