מידע חשוב לסוף השנה השביעית -ליקט ד"ר קובי נדל

פירות האילן בשנה השמינית

א.   פירות שחנטו בשמיטה, יש בהם קדושת שביעית אף אם נלקטו בשמינית (חנטו – החלה התפתחות הפרי לאחר ההפריה).

ב.   גינות שיש בהם עצים עם פירות בקדושת שביעית, יש להפקירם עד ראש חודש כסלו. לאחר מכן מותר לנעול את הגינות ולקיים את מצוות ההפקר בהוצאת הפירות החוצה.

ג.    יש להקפיד על ביעור שביעית כשמגיע הזמן.

 

 

תרומות ומעשרות בשנה השמינית

   פירות האילן שגדלו בקרקעות שלא נמכרו לגוי, והגיעו ל"עונת המעשרות" בתחילת השנה השמינית לפני ט"ו בשבט יש להפריש מהם תרומות ומעשרות ללא ברכה. יש להפריש מהם מעשר שני.

 

בספר "קטיף שביעית" וכן באתר האינטרנט "דעת" http://www.daat.ac.il/daat/shmita/sikumim/kdusha.htm

מופיעות טבלאות עם תאריכים מדויקים לכל פרי וירק.

שמיטת כספים

המצווה

 

"מקץ שבע שנים תעשה שמטה: וזה דבר השמטה שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו לא יגש את רעהו ואת אחיו כי קרא שמטה לה' " (דברים ט"ו, א-ב).

 

 • מצוות עשה מן התורה להשמיט את החובות בשמיטה.

     ומצוות לא תעשה לתבוע חוב שעברה עליו שמיטה.

     ומצוות אלו נוהגות מהתורה בזמן שהיובל נוהג.

 • בזמן הזה שמיטת כספים נוהגת לרוב הדעות מדרבנן.
 • זמן שמיטת הכספים הוא בסופה של השמיטה- בערב ראש השנה של השנה השמינית.
 • שמיטת כספים משמטת הלוואות של כסף או שווה כסף, קנייה בהקפה, שכר שכיר, צ'קים וחשבונות בנק (פרטי הדינים בזה מרובים) שזמן פירעונם חל עד ערב ראש השנה של השנה השמינית.
 • שמיטת כספים אינה משמטת חובות שנוצרו בבית דין או נמסרו לבית דין.

כמו כן שמיטת כספים אינה משמטת הלוואה שנתנה עליה משכון.

כמו כן שמיטת כספים אינה משמטת הלוואה שבשעה שניתנה התנה המלווה עם הלווה שלא ישמט את חובו.

כמו כן שמיטת כספים אינה משמטת חוב לצדקה, ויש מחמירים בזה.

 • מצווה שמיטת כספים נוהגת בגברים ובנשים.
 • לפי רוב הפוסקים מצוות שמיטת כספים נוהגת גם בחוץ לארץ.

 

 

 

 

פרוזבול

 

 • כשראה הלל הזקן שנמנעו מלהלוות התקין פרוזבול, שמהותו הוא הודאה של המלווה שהוא מוסר חובותיו לבית דין, וגובה את חובותיו לאחר השמיטה מכוחם.

(פירוש המילה: פרוז = תקנה, בול = עשירים – תקנה לעשירים כדי שילוו לעניים.

           מטרת הפרוזבול היא לגרום לחוב לא להישמט כדי לגרום לעשירים להמשיך להלוות

           לעניים.

           אופן הפעולה של הפרוזבול: הפרוזבול הוא מסירת הודעה לבית דין על החוב ובכך החוב נמסר לבית הדין ושמיטה לא משמטת חוב שנמסר לבית דין.

זמן כתיבת הפרוזבול הוא בחודש אלול של סוף השמיטה,                                                                   יש נוהגים לכתוב פרוזבול גם לפני תחילת השמיטה.

 • כיום כמעט כל אדם, בין איש ובין אישה, צריך לכתוב פרוזבול מעיקר הדין.
 • ניתן לכתוב פרוזבול גם ביום וגם בלילה.
 • מספיק לכל אדם לכתוב פרוזבול אחד על כל ההלוואות שיש לו.
 • אדם יכול לעשות שליח שיכתוב פרוזבול עבורו, ויש לציין בפרוזבול עובדה זו.

כמו כן ניתן לזכות פרוזבול עבור אדם שידוע שירצה בפרוזבול, אף בלי לבקש רשותו.

 

אתר כיפה ניתן להכנס ולחתום

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*